ÅPNINGSTIDER

SISTE NYTT - Oppdatert 23.10.2023


 

Utsortering av matavfall for hytteabonnenter

Som følge av nye EU-regler innfører IRS Miljø utsortering av matavfall også for våre hytteabonnenter. Det har nå blitt utplassert egne matavfallsbeholdere ved alle våre returpunkt for hytterenovasjon. Matavfallet skal omdannes til fin kompost og vi ønsker derfor at dere bruker papir eller bioposer til oppsamling av matavfallet. Det er viktig at all plastemballasje blir fjernet fra matavfallet slik at dette ikke ødelegger kompostjorda.

Matavfallsposer kan dere nå få gratis ved alle våre gjenvinningsstasjoner samt på følgende butikker:

 

Flekkefjord:

- Coop Marked Gyland

- Joker Åna-Sira

- Extra Flekkefjord

- Matkroken Rasvåg

- Matkroken Kirkehamn

- Nærbutikken Øyna (denne butikken har døgnåpent)


Kvinesdal:

- Extra Kvinesdal

- Coop Prix Kvinlog

- Coop Prix Feda


Lund:

- Coop Prix Hovsherad

- Ekstra Moi


Sirdal:

- Extra Tonstad

- Omlidbutikken AS (denne butikken har døgnåpent)

- Fjellbutikken Suleskard

- G P Tjørhom & Co (bensinstasjonen)

KRAV OM GJENNOMSIKTIG SEKK FOR RESTAVFALL

 

IRS Miljø innfører fra 1.januar 2022 krav om at alt restavfall som leveres ved våre gjenvinningsstasjoner skal ligge i gjennomsiktig plastsekk. Vi opplever at mye av restavfallet som blir levert egentlig burde ha gått til gjenvinning, og ser derfor dette som et nødvendig virkemiddel for å heve gjenvinningsgraden på våre stasjoner. Dersom noen kommer med svarte plastsekker fremover så må dette avfallet tas ut av sekken  for å sikre en riktig sortering før levering. Det må heller ikke benyttes perforert sekk som er beregnet på plastemballasje til gjenvinning!

Kravet om blank sekk gjelder også om du vil levere en ekstra sekk med kupong hjemmefra. Skal vi kunne nå nye EU-krav til gjenvinning så må alle bidra og vi er svært takknemlig for den store innsatsen fra våre abonnenter.

 

Krav om gjennomsiktig sekk for restavfall

NY AVTALE SLAMTØMMING

Fra 1.Januar 2022 er det SJT som overtar avtalen for slamtømming i våre IRS kommuner. Dersom noen av våre abonnenter får behov for ekstratømming eller annen nødhjelp utenom våre åpningstider så kan dere ringe SJT direkte på tlf. 957 01 248.

SJT overtar ansvaret for slmatømming fra 01.01.22


RØD LAPP FRA RENOVATØREN

Hva betyr det hvis renovatøren fester en rød lapp på beholderen din?

  • Det kan være på grunn av feil sortering av avfallet, for lang henteavstand, eller en annen feil/mangel som renovatøren forventer at det blir ryddet opp i før de kommer tilbake neste gang. Dersom det er registrert et avvik, og gitt rød lapp, er renovatøren ikke pliktig til å komme tilbake og hente avfallet.

Hva skal du gjøre om du får en slik rød lapp?

  • Rette opp i mangelen, enten det er å trille fram beholderne neste gang, rydde opp i feil sortering, måke snø til vinteren og så videre.

Hva skjer dersom du ikke gjør noe?

  • Henting av avfall kan opphøre dersom du ikke retter opp i slike feil/mangler.

Dersom du mener den røde lappen kommer av en misforståelse, eller har spørsmål knyttet til dette, må du ta kontakt med oss på Erikstemmen.

Her kan du lese mer om dine plikter i forhold til avfallshåndteringen. (Se §9, side 6)


 

SE VÅR NYE INTERAKTIVE BROSJYRE

Her kan du lese om hva som skjer på Erikstemmen.

Under ser du bilder fra brosjyren. Klikk på bildene for å se større bilder.

 


Postadresse: Erikstemmen avfallsanlegg, Erikstemmen 10,
4400 Flekkefjord

E-post: post@erikstemmen.no 

Telefon: 38 32 60 80

Erikstemmen avfallsanleggs WEB-side har 1 gjest(er) tilkoblet