IRS Miljø har totalansvaret for renovasjonen i kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

 Åpningstider

Siste nytt - oppdatert 21.06.2022


NY GJENVINNINGSSTASJON PÅ TONSTAD

Vi etablerer nå en permanent gjenvinningsstasjon i tilknytning til ASVO Sirdal sin virksomhet på Tonstad. ASVO vil gi veiledning og ha et tilsyn med anlegget.

Offisiel åpning av anlegget er lagt til forkant av Energifestivalen 18. juni, kl 11.

Stasjonen vil ha fri levering av avfall for både husholdnings- og hytteabonnenter, og vi håper hytteeiere i hele Sirdal vil benytte seg av tilbudet.

Salgshytta til ASVO Sirdal har fått et nytt tilbygg hvor det vil være mulig, og ønskelig, at gjenstander som kan ombrukes leveres.

Det vil også være mulig å levere næringsavfall på stasjonen.


ÅPNINGSTIDER FOR PRIVATKUNDER:

Mandag kl 10-18
Fredag kl 10-18

ÅPNINGSTIDER FOR NÆRINGSKUNDER:

Mandag kl 10-15
Fredag kl 10-15KRAV OM GJENNOMSIKTIG SEKK FOR RESTAVFALL

 

IRS Miljø innfører fra 1.januar krav om at alt restavfall som leveres ved våre gjenvinningsstasjoner skal ligge i gjennomsiktig plastsekk. Vi opplever at mye av restavfallet som blir levert egentlig burde ha gått til gjenvinning, og ser derfor dette som et nødvendig virkemiddel for å heve gjenvinningsgraden på våre stasjoner. Dersom noen kommer med svarte plastsekker fremover så må dette avfallet tas ut av sekken  for å sikre en riktig sortering før levering. Det må heller ikke benyttes perforert sekk som er beregnet på plastemballasje til gjenvinning!

Kravet om blank sekk gjelder også om du vil levere en ekstra sekk med kupong hjemmefra. Skal vi kunne nå nye EU-krav til gjenvinning så må alle bidra og vi er svært takknemlig for den store innsatsen fra våre abonnenter.

 

Krav om gjennomsiktig sekk for restavfall

NY AVTALE SLAMTØMMING

Fra 1.Januar 2022 er det SJT som overtar avtalen for slamtømming i våre IRS kommuner. Dersom noen av våre abonnenter får behov for ekstratømming eller annen nødhjelp utenom våre åpningstider så kan dere ringe SJT direkte på tlf. 957 01 248.

SJT overtar ansvaret for slmatømming fra 01.01.22


 RETURPUNKT FOR HYTTERENOVASJON PÅ TVERRÅNA ER AVVIKLET

 IRS Miljø har inngått et samarbeid med Dalane Miljøverk AS for innsamling av husholdingsavfall fra hytter i vestre del av Sirdal kommune langd Riksvei 42. Dette innebærer at vårt Returpunkt på Tverråna ble avviklet fra 1.desember. Dersom du tidligere har levert ditt hytteavfall ved Tverråna så kan du nå benytte konteinere som DIM har plassert i Eigelandsdalen ca.2 kilometer vest for Tverråna.


 

RØD LAPP FRA RENOVATØREN

Hva betyr det hvis renovatøren fester en rød lapp på beholderen din?

  • Det kan være på grunn av feil sortering av avfallet, for lang henteavstand, eller en annen feil/mangel som renovatøren forventer at det blir ryddet opp i før de kommer tilbake neste gang. Dersom det er registrert et avvik, og gitt rød lapp, er renovatøren ikke pliktig til å komme tilbake og hente avfallet.

Hva skal du gjøre om du får en slik rød lapp?

  • Rette opp i mangelen, enten det er å trille fram beholderne neste gang, rydde opp i feil sortering, måke snø til vinteren og så videre.

Hva skjer dersom du ikke gjør noe?

  • Henting av avfall kan opphøre dersom du ikke retter opp i slike feil/mangler.

Dersom du mener den røde lappen kommer av en misforståelse, eller har spørsmål knyttet til dette, må du ta kontakt med oss på Erikstemmen.

Her kan du lese mer om dine plikter i forhold til avfallshåndteringen. (Se §9, side 6)


 LEVERING AV AVFALL PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE

  • Stasjonene våre er foreløpig åpne som normalt, men vi ber deg begrense besøkene dine til det aller mest nødvendige. Blir det for stor pågang, kan vi bli nødt til å stenge for å unngå ansamling av mange mennesker.
  • IKKE besøk gjenvinningsstasjonene hvis du er syk eller i karantene! Oppbevar ting fra opprydding etc. hjemme til du/dere er garantert smittefrie.
  • Spør oss gjerne når du besøker oss, men hold 2 meters avstand til oss og de andre som besøker stasjonen samtidig.
  • Vi tar ikke imot kontanter på gjenvinningsstasjonen for tiden, men du kan bruke bankkort og levere gratislappene som tidligere.
  • Ha god håndhygiene før, under og etter besøket hos oss.
  • Ved stor pågang på gjenvinningsstasjonene, kan det komme begrensninger på hvor mange som får komme inn samtidig.

Situasjonen er nå lite forutsigbar, og vi forbereder oss på at endringer kan skje fort. Følg derfor med på nettsiden og Facebook-siden vår, og se om du får svar på det du lurer på før du eventuelt ringer oss eller sender epost.

Her kan du se pressemeldingen med beredskapsplan for innhenting av avfall.

  

SE VÅR NYE INTERAKTIVE BROSJYRE

Her kan du lese om hva som skjer på Erikstemmen.

Under ser du bilder fra brosjyren. Klikk på bildene for å se større bilder.

 


Postadresse: Erikstemmen avfallsanlegg, Erikstemmen 10,
4400 Flekkefjord

E-post: post@erikstemmen.no 

Telefon: 38 32 60 80

Erikstemmen avfallsanleggs WEB-side har 9 gjest(er) tilkoblet