TIDLIGERE - SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål:
Hvor blir det av blikkbokser?

Svar: Brukt glass- og metallemballasje er en viktig råvare til nye, fine ting.  På syklus.no kan du lese om hvordan blikkbokser blir behandlet.  All glass- og metallemballasje fra hele Norge samles i Fredrikstad for gjenvinning.


Spørsmål:
Hva skjer med søppelet når vi kaster det?

Svar: Avfall som samles inn i IRS sitt dekningsområde kjøres til Erikstemmen i Flekkefjord.  Her blir alt avfall sortert og viderebehandlet lokalt eller sendt til andre steder for viderebehandling.  Vi har laget noen videosnutter som viser hvordan vi behandler noe av avfallet.  Se vår web-side med VIDEO.


Spørsmål:
Hva gjør dere med farlig avfall/ee-avfall?

Svar: Alt farlig avfall som kommer inn til Erikstemmen avfallsanlegg i Flekkefjord blir sortert og pakket forsvarlig før det videresendes til andre steder for gjenvinning eller destruering.


Spørsmål:
Hvor mye søppel kaster vi i hele verden?

Svar: Godt spørsmål.  Vi har ikke full oversikt over hele verden, men kanskje finner du noen svar på GoogleSpørsmål om avfall: Hei. Jeg skal rive et gammelt spikertelt på sinnes. Hvor er nærmeste mottak og finnes det noe transport jeg kan bestille igjennom kommunen?

Svar: Forsvarlig håndtering av bygningsavfall kan bestilles hos våre kontainerleverandører.  Du finner kontakttelefoner nederst på vår webside: Åpningstider

-------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om avfall: Hage avfall.

Svar: Vi har en egen web-side om hageavfall.  Du kan levere hageavfall gratis på Erikstemmen.

-------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om avfall:

Skulle gjerne hatt søppeldunker, hvor får jeg tak i det?

Svar: For å få avfallsbeholdere fra IRS Miljø må du være abonnent.  Du kan melde inn nytt abonnement på sentralbordet, telefon 3832 6080, eller sende epost til post@erikstemmen.no.

Vi selger ikke nye avfallsbeholdere, men hvis du trenger et stativ av den gamle typen kan du hente det gratis hos oss.  

-------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om avfall:

Det er behov for å leie en container for gammelt bygningsavfall (gips, venyl..) Hva koster dette?

Svar: IRS Miljø på Erikstemmen har ikke egne kontainere for utleie.   Vi anbefaler å ta kontakt med lokale transportører for å avtale priser.  Eksempler på slike transportører er (alfabetisk liste):

  • Agder Veitransport AS
  • Netland & Sønner AS
  • Norsk Gjenvinning Renovasjon AS
  • Willy Solbjørg Transport AS

-------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om avfall:

Kan kaffeposer skylles ned i toalettet?

Svar: Toalettet må kun benyttes til toalett.  Toalettpapir er laget for at det skal løse seg opp i vann.  Alt annet papir må ikke kastes i toalettet. Det må heller ikke kastes gjenstander og annet avfall i toalettet.    Brukte kaffefilter kastes i matavfallet.  Kaffeposer av plast legges i gjenvinningssekken for plast.

Feil bruk av toalettet kan forårsake skader på boligens avløpsrør, og dette kan føre til store kostnader for boligeier.  Fremmedlegemer som havner i septiktanken kan føre til skader på slambehandlingsanlegget på avfallsanlegget.  Vi har laget en video som viser hvordan slam blir behandlet på Erikstemmen avfallsanlegg.  Se Industrijord av slam.

-------------------------------------------------------------------------

Spørsmål om avfall
Søppel blir hentet på ein utmerket måte,men Dere er så opptatt av hvor dunkene skal stå,Helt greit det men da synes jeg dunkene må settes tilbake der di stod.I senere tid blir bare dunkene slengt tilbake. Enspasertur i nabolaget i dag viser det jeg sier gjelder mange, dunker i hytt og vær.Synes dere bør ta tak  i det. 

Svar: 
Vi har mye oppmerksomhet om problemstillingen, og jobber daglig med saken.  Dersom beholderne er plassert i henhold til renovasjonsforskriften skal renovatøren sette beholderne tilbake til det området de hentes fra.  Hver renovatør triller og tømmer mellom 500-750 beholdere hver dag. Det er lettere for hver enkelt av oss å trille 2-3 beholdere én gang hver fjortende dag enn det er for renovatøren å flytte 5000-7500 beholdere i løpet av samme periode.  Av denne grunn er det viktig at avstanden 0-5m overholdes. 

Dersom vi som huseiere ønsker at avfallshåndteringen skal fungere best mulig kan vi prøve å se plasseringen av beholderne fra renovatørens side.  Et tips kan være å sette beholderne med baksiden ut.  Da får ikke vinden så lett tak i lokket, og det blir enklere for renovatøren å få tak i beholderne.  

-------------------------------------------------------------------------

Spørsmål: En del emballasje er merket  gjennvinningsmerket som grønt punkt merket altså to piler som går i sirkel. Det gjelder sjokoladepapir, kaffeposer med folie på innsiden m.m. Hvordan skal dette sorteres.??

Svar: Kaffeposer kan se ut som om de er belagt med aluminiumsfolie, men dette er plast og skal derfor i plastgjenvinningen.  Det samme gjelder sjokoladepapir som er merket på samme måten og som til forveksling kan se ut som aluminiumsfolie. 

Spørsmålet er høyst relevant.  Grønt Punkt har skrevet informasjon om sortering av kaffeposer, og hvilke symboler de benytter for å minne publikum på sorteringen. Se her: Halvparten kaster kaffeposen feil.  

Her kan du lese om emballasjemerking:
 

Symboler som benyttes for å minne om sorteringen:


 

-------------------------------------------------------------------------

Spørsmål: 
Hva betyr det at plasten skal være rein ?  Den skal skylles slik at den ikke er full av matrester - det er ok, MEN skal merkelapper klippes bort - slik jeg ser enkelte gjør ??

Svar:
Vi anbefaler at plasten skylles under springen (du trenger ikke bruke energikrevende varmtvann).  Det er viktig å få bort matrester og ting som skaper lukt og tiltrekker seg rotter og fluer.  Det er også viktig at plasten ikke er fuktig, for dette skaper grunnlag for mugg.  Plasten mellomlagres her på Erikstemmen før den sendes til  resirkulering, og skitten plast er dyrere å resirkulere, derfor er vi opptatt av at det ikke er matrester på plasten.  Dersom plasten er veldig skitten og fuktig, anbefaler vi at du legger den i restavfallet.

Det er ikke nødvendig å klippe bort merkelapper, for disse renses bort i resirkuleringsprosessen.  

Plastavfall og kanner som har inneholdt farlig avfall må ikke kastes i plastgjenvinningen, men leveres på gjenvinningsstasjon.

Takk for at du samarbeider.  Husk at du kan levere flere sekker med plastemballasje på hentedagen hvis du trenger det.  

Her kan du se video om hvordan vi håndterer avfallet på Erikstemmen.  Videoen Gjenvinning viser hvordan vi håndterer plast og papir.

Her er en artikkel i Aftenposten om kildesortering og miljøregnskap.

Ikke alle er enige i at det lønner seg å resirkulere plast, men vi tror alle er enige i at det bedre med resirkulering enn å kaste plasten i naturen eller på havet.  Her kan du lese hva Miljøjournalistene skriver om gjenvinning av plast.

Spørsmål: 
Vi har fått inn spørsmål om hvorfor det er forskjell på slamgebyr i de forskjellige kommunene som vi betjener.

Svar: 
Fra 2015 er slamgebyret i utgangspunktet likt i alle våre fire kommuner, 915 kr + mva. Dette belastes normalt alle som har septiktank.  I Flekkefjord kommune er det fra tidligere valgt en annen modell.  Her blir slamavgiften fordelt likt på alle boligeiendommer uten hensyn til om de har septiktank eller ikke.  Kostnadene blir da fordelt på flere og slamgebyret er redusert til 376 kr + mva. for at ikke det totalt kreves inn for mye gebyr i Flekkefjord.

-------------------------------------------------------------------------

- Spørsmål om Kategori 3.  

Svar: 
 Fritidseiendommer kategoriseres etter standard og beliggenhet.  Dette er beskrevet i Renovasjonsnytt for 1. halvår 2014. 

 Kategori 3 er betegnelse på fritidseiendommer som har lav standard, ligger i uregulert område og er uten tilkoblet vann og avløp.  Disse fritidseiendommene kan etter søknad få redusert renovasjonsavgift. Søknadskjema finner du her: Registreringsskjema til kategorisering.

 Dersom eier av fritidseiendommen har helårsbolig som ligger utenfor IRS Miljø sitt område må det betales halvparten av prisen for Kategori 1. For 2014 er dette kr 1435/2=kr 717,50 pr år.

 Dersom alle tinglyste eiere av fritidseiendommen har helårsbolig som ligger innenfor IRS Miljø sitt område betales det kun et administrasjonsgebyr på kr 150 pr år.  Alt avfall fra hytta må tas med hjem.  Eierne har ikke anledning til å benytte seg av utsatte hyttekontainere.

-------------------------------------------------------------------------

- Spørsmål om avfallshåndtering ved spedbarn?

Svar: Vi har lagt ut en del informasjon om håndtering av bleier.  Bruk vår søkeside og søk etter "bleie" for å finne den informasjonen.  Generelt kan vi svare at bleier legges i restavfallsbeholder.  Bleier må IKKE kastes i toalettet, for det kan tette og skade boligens røropplegg.

Informasjon fra Renovasjonsnytt for bolig høsten 2014:

"Har du bleiebarn? Da får du 100 liter ekstra restavfall-volum pr bleiebarn så lenge barnet er 0-3 år. Det eneste du må gjøre er å ringe oss og gi oss beskjed om barnets navn og fødselsdato. Husk å melde fra til oss når barnet ditt fyller 3 år. Vi vil da skifte ut restavfall-beholderen din igjen til en vanlig størrelse på 140 liter. Hvis ikke dette blir ordnet, vil du måtte betale for ekstra restavfall-volum f.o.m. dagen barnet ditt fyller 3 år. Dette går automatisk over til betalt tjeneste i vårt betalinssystem."

 

- Hva er standard størrelse på restavfall dunk?

Svar:
Standard størrelse til en vanlig husholdning  er: 140 liter til restavfall, 140 liter til matavfall, 240 liter til papp/papir

Les om priser og andre størrelser på vår webside Gebyrer og priser.