HENTEORDNING FOR GROVAVFALL
Oppdatert 02.02.2022 

IRS Miljø IKS tilbyr henteordning av grovavfall. Dette er et servicetilbud for personer som ikke har mulighet til å transportere denne typen avfall selv.

Med grovavfall menes f.eks. hvitevarer, brunevarer og møbler som er så store at de ikke får plass i en privatbil, og derfor må transporteres med varebil eller i henger. Det gjelder ikke vanlig restavfall, rivningsavfall eller hageavfall.

Du kan bestille henting på e-post til post@erikstemmen.no eller på tlf. 38 32 60 80. Det er viktig at du opplyser om hvor mye avfall som skal hentes, hvor det står, og om du selv kan hjelpe til med å bære.

Pris pr henting er kr. 420,- pr lass inntil 2 kubikkmeter, men prisen kan bli høyere dersom omfanget er større. Hver husstand kan benytte seg av ordningen to ganger pr år.