HAGERØMLINGER
Oppdatert 28.11.2016    

IRS Miljø IKS tar i mot hageavfall.  Dette går vanligvis inn i komposteringen.  Dersom du skal kvitte deg med såkalte hagerømlinger kan vi ta imot disse og kjøre de til forbrenning.  Vennligst ta kontakt med oss (tel 38 32 60 80) på forhånd, så kan vi håndtere hagerømlingene på en forsvarlig måte.  

Det er gratis å levere hageavfall og hagerømlinger til IRS Miljø IKS.  Dette gjelder også ved levering til Netland & Sønner AS i Kvinesdal Pærebrannbakterier på bulkemispel.

NRK har laget et innslag om Mattilsynet som erklærer krig mot pærebrann.  Se innslaget ved å klikke i bildet.

 Spredning av fremmede arter betraktes både globalt og nasjonalt som en av de største truslene mot biomangfoldet. Mange av artene med høyest risiko for å ta over stedegne arter er importerte hageplanter som sprer frøene sine med vann, vind eller ved flytting av jord og hageavfall.

For å stanse tapet av biomangfold er det viktig med gode hageavfallsordninger og at lokalbefolkningen er klar over hvilke planter de bør unngå.

Eksempler på hagerømlinger:

Stopp hagerømlingene!
Fylkesmannen i Rogaland har skrevet noe om hvilke arter det gjelder og hvordan du best kan unngå hagerømlinger.