FRITIDSBÅTER OG CAMPINGVOGNER

Sist oppdatert: 05.04.2018

PANTEORDNING FOR SMÅBÅTER

Den som leverer inn fritidsbåt vil kunne motta kr 1000,- i pant per båt, fra Miljødirektoratet. Dette gjelder tre- og plastbåter under 15 fot (4,57 meter) uten innenbords motor, gjelder også kajakker og kanoer.

Hvordan søke om utbetaling av pant:

  1. Når du leverer inn en fritidsbåt, må du ha med skjemaet: «Bekreftelse på at fritidsbåt er levert til lovlig mottak», og få underskrift fra mottaket. Skjemaet kan du finne på våre hjemmesider, www.erikstemmen.no
  2. Deretter må du sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved. Søknader uten skjema med bekreftelse fra mottak vil ikke bli behandlet.
  3. Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrerer deg som ny bruker.

 

Lovlige mottak i vårt distrikt (kun i bemannet åpningstid):

  • Erikstemmen, Flekkefjord
  • Netland & Sønner, Kvinesdal
  • Malåna, Lund
  • Ålevik, Sirdal

TILSKUDD OG VRAKPANT FOR FLERE TYPER KJØRETØY

Stortinget vedtok høsten 2017 en vrakpantordning for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. 

I vårt område kan vi ta kontakt med Hermod Teigen avd. Lyngdal - Eirik Har Tveit, mobil 924 37 302. Han vil informere om denne ordningen, og være behjelpelig med mottak av kjøretøy.

Se www.miljodirektoratet.no for mer info.

Vi tar dessverre ikke imot disse kjøretøyene på Erikstemmen.