TILSKUDD TIL INNKJØP AV TØYBLEIER

OPPDATERT 05.11.2018

Tøybleier - støtte til kjøp av startpakke med inntil kr. 2000

En henvendelse fra Lene Hagen Olsen til Flekkefjord kommune med forespørsel om eventuell støtte til kjøp av tøybleier ble videresendt til IRS. Vi har sett litt hva andre selskapet og kommuner gjør og har kommet til at vi vil støtte småbarnsfamilier med inntil 2000 kr til kjøp av startpakke med tøybleier.

Noen raske søk på nettet viser at dette diskuteres i flere fora. Det kan settes opp mange forskjellige regnestykker for hva som er mest miljøvennlig, men ett svar er at hvis tøybleier som erstatter papirbleier ikke tørkes i trommel, men lufttørkes, vil det være det mest miljøvennlige alternativet.

Når vi fra IRS’ side har valgt å gi et relativt høyt tilskudd sammenliknet med de fleste andre selskaper og kommuner skyldes det at vi i dag tilbyr store bleiedunker for papirbleier til småbarnsfamilier i inntil tre år.  Denne ordningen vil de som velger tøybleier og får tilskudd til det ikke ta del i.

Det er laget et eget søknadsskjema som du finner her.

Tilskuddet gjelder pr. barn og det er også mulig å kjøpe brukte tøybleier. Det må søkes før barnet fyller 2 år, og det må leveres en søknad pr barn. Det må også fremlegges kvittering for kjøp av bleier.  Hvis det er kjøpt brukte tøybleier må det foreligge kvittering som dokumenterer kjøpesummen signert av både kjøper og selger.

VI HÅPER DETTE ER ET TILBUD SOM SMÅBARNSFAMILIER VIL BENYTTE SEG AV!