GEBYRER OG PRISER
Oppdatert 20.01.2022

Gebyrer for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal

Alle priser er inkl mva.

Renovasjonsgebyr (årlig pris) 2021 2022
Husholdning Standard*, Flekkefjord/Kvinesdal/Lund 3 300,- kr 3 498,- kr
Husholdning Standard*, Sirdal   3 416,- kr 3 504,- kr
"Avgift betalt"-merke 75,- kr 75,- kr
Grunngebyr Flekkefjord/Kvinesdal/Lund 1 822,- kr 1 932,- kr
Grunngebyr Sirdal (inkl miljøstasjon) 1 938,- kr 1 938,- kr
Restavfall 140 L 1 478,- kr 1 566,- kr
Restavfall 240 L 2 534,- kr 2 686,- kr
Restavfall 360 L 3 801,- kr 4 029,- kr
Restavfall 660 L  6 968,- kr 7 386,- kr
Restavfall 770 L 8 129,- kr 8 616,- kr
Restavfall 1 100 L 10 558,- kr 11 191,- kr
Serviceabbonement. 6 -10 meter 713,- kr 755,- kr
Serviceabbonement. 11 -15 meter 1 069,- kr 1 133,- kr
Serviceabbonement. 16 -20 meter 1 425,- kr 1 511,- kr
Serviceabbonement. 21 -30 meter 2 138,- kr 2 266,- kr
Serviceabbonement. > 30 meter 2 850,- kr 3 021,- kr
Egen beholder til glass/metall, 140 L 837,- kr  
Egen beholder til glass/metall, 240 L 1 004,- kr  
Egen beholder til glass/metall, 360 L 1 423,- kr  
Egen beholder til glass/metall, 770 L 3 017,- kr  
Fradrag bleiebruker 240 L -1 056,- kr -1 119,- kr
Fradrag bleiebruker 360 L -2 323,- kr -2 463,- kr
Rabatt samarbeid (fast del) -425,- kr -451,- kr
Rabatt hjemmekompostering -587,- kr -623,- kr
Ekstrahenting matavfall, sommer, 5 ganger 309,- kr 327,- kr
Bytte av beholdere/stativ 250,- kr 263,- kr
Hytterenovasjon kategori 1, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 1 674,- kr 1 724,- kr
Hytterenovasjon kategori 2, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 3 346,- kr 3 448,- kr
Hytterenovasjon kategori 3, Fl.fjord/Kvinesdal/Lund 837,- kr 862,- kr
Hytterenovasjon kategori 1, Sirdal (inkl brukstillegg) 1 925,- kr 1 925,- kr
Hytterenovasjon kategori 2, Sirdal (inkl brukstillegg) 3 599,- kr 3 649,- kr
Hytterenovasjon kategori 3, Sirdal (inkl brukstillegg)
1 088,- kr 1 063,- kr
Samarbeid hytte-husholdningsrenovasjon 155,- kr 164,- kr
 
Satser for levering på gjenvinningsstasjon 2021 2022
Verdikupong i tømmekalender 0,- kr  0,- kr
Personbil miljøstasjon 100,- kr 

0,- kr

Bil / liten henger 2m3 150,- kr  0,- kr
Bil / stor henger 4m3 250,- kr  0,- kr
Hageavfall  0,- kr  0,- kr
Sekk restavfall levert gjenvinningsstasjon 50,- kr  0,- kr
 
Slamgebyr (årlig pris) 2021 2022
Standard slamgebyr, inntil 4m3 1 385,- kr 1 385,- kr
Standard slamgebyr fritid, inntil 4 m3 694,- kr 694,- kr
Tett tank, tømming 2 ganger pr år (inntil 6 m3) 5 015,- kr 5 015,- kr
Tette tanker, tømming hvert år (inntil 6m3) 2 508,- kr 2 508,- kr
Minirensanlegg, tømming hvert år 2 281,- kr 2 281,- kr
Minirensanlegg - felles, tømming hvert år 1 598,- kr 1 598,- kr
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømming hvert år, per enhet 2 508,- kr 2 508,- kr
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 2. år, per enhet 1 254,- kr 1 254,- kr
Fellesanlegg 2 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 628,- kr 628,- kr
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet 1 598,- kr 1 598,- kr
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet 800,- kr 800,- kr
Fellesanlegg 3-6 hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 400,- kr 400,- kr
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert år, pr enhet 488,- kr 488,- kr
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 2. år, pr enhet 439,- kr 439,- kr
Fellesanlegg 7+ hus/hytter, tømt hvert 4. år, pr enhet 395,- kr 395,- kr
Tillegg for tømming med båt/traktor (pr tømming) 706,- kr 706,- kr
Bomtur 1 150,- kr 1 150,- kr
Framskyndet tømming 706,- kr 1 181,- kr
Ekstra tømming inntil 4 m3  3 481,- kr 3 481,- kr

* Standard renovasjonsgebyr for husholdning er sammensatt av grunngebyr og volumgebyret for en 140 liters restavfallsbeholder.