LEDIGE STILLINGER
OPPDATERT 16.11.2021


 

IRS MILJØ IKS SØKER STORBILSJÅFØR TIL NYOPPRETTET STILLING

IRS Miljø IKS er et regionalt renovasjonsselskap med totalansvar for renovasjon i de fire eierkommunene; Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Lund.

Selve innhentingen av avfall fra boliger og hytter utføres av innleid renovatør, for tiden NordRen AS.

Vi drifter gjennom innleid transportør en mobil gjenvinningsstasjon med for tiden 11 stasjoner fordelt i de fire kommunene.  I tillegg betjener vi en stasjonær stasjon på Moi og vil om kort tid etablere en tilsvarende stasjon på Tonstad.  Disse stasjonene vil vi drifte i egenregi fra våren 2022.

Vi søker en erfaren sjåfør i 100% stilling for vårt nye vogntog som i hovedsak skal betjene de nevnte

mobile gjenvinningsstasjonene, men også besørge annen transport for selskapet etter behov og bilens kapasitet.

Vi søker etter følgende kvalifikasjoner:

Krav ved ansettelse:

  • SERTIFIKAT KL CE
  • Yrkessjåførbevis (kode 95)

Vil bli vektlagt:

  • Fagbrev innen transport og logistikk - Yrkessjåførfaget

Krav om å gjennomføre opplæring (ønskelig ved ansettelse):

  • KRANFØRERBEVIS G8
  • TRUCKFØRERBEVIS
  • HJULLASTERBEVIS
  • ADR-GODKJENNING

For søkere som ikke har de nevnte godkjenningene og bevisene vil opplæring bli gitt så snart det er praktisk gjennomførbart.  IRS Miljø dekker reelle kostnader for opplæringen.

Det må påregnes bindingstid etter gjennomført opplæring betalt av IRS Miljø.

Siden vi også vil transportere næringsavfall må vi ha et transportløyve i bedriften.  Søkere med kvalifikasjoner for å inneha transportløyve må oppgi dette i søknaden.  Dette kan vektlegges i vurderingen.

Siden en av de viktige oppgavene er kundebehandling er det viktig med gode norskkunnskaper. Erfaring fra kundebehandling vil bli vektlagt.

Det må påregnes en del ettermiddag-/kveldsarbeid og det forutsettes en arbeidsavtale som regulerer dette innenfor normalarbeidstiden.  Det er aktuelt å ha tre eller fire lange arbeidsdager og én eller to fridager pr. uke. 

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene, Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil selvfølgelig bli ivaretatt.

Lønn etter eget regulativ. God pensjonsordning gjennom KLP.

Søknaden vedlegges relevant dokumentasjon, kursbevis og opplysninger om referanser.

 

Ansettelsestidspunkt 01.03.2022

Søknadsfrist 10.12.2021

 

Søknaden kan sendes til: post@erikstemmen.no

eller: IRS Miljø, Erikstemmen 10, 4404 Flekkefjord

 

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Steinar Ness, daglig leder, mob. 90825412, e-post steinar@erikstemmen.no
Bjørn André Aagedal, renovasjonsleder, mob. 90681035, e-post  bjorn@erikstemmen.no

Utskriftsvennlig versjon