RENOVASJONSNYTT 
Oppdatert 07.05.2021

Sikker boks for persondata

IRS miljø har nå skaffet seg s-boks (sikker boks) for trygg retur av mobil og bærbare datamaskiner. For deg som kunde betyr dette at du trygt kan levere EE-avfall med persondata uten fare for at dette kan komme på avveie. Boksen er låst og forblir låst inntil NORSIRK henter den.

Hos oss er S-boksen plassert i gjenvinningsstasjonen på Erikstemmen der levering av annet EE-avfall står. Innlevering av kasserte EE-produkter er gratis. Vi oppfordrer alle med gamle mobiler, nettbrett eller PC-er å levere de trygt i S-boksen, både av miljøhensyn og personvern. 

 S_boks_nrme1.jpg                        


 

BEHOLDERKLEMMER/FAKKER

Fakker er to klemmer som holder lokket på avfallsbeholderne på plass (fakker/griper lokket).

Beholderklemmene vil slippe lokket når den vendes for tømming, og renovasjonsarbeideren slipper å flytte på en eventuell stein.

De vil også holde dyr unna, forhindre at vinden blåser opp lokket.

Terskelen for å åpne og kaste fremmed søppel (f.eks. hundemøkk) i dunken blir høyere.

Du kan nå få kjøpt slike beholderklemmer ved å henvende deg til vårt servicekontor, 38 32 60 80, eller post@erikstemmen.no. Vi har fått en kvantumsrabatt, og kan derfor selge dem til følgende gode pris:

Et sett koster 99,- kr* (til en beholder)
Tre sett koster 249,- kr* (til tre beholdere)

* Hvis klemmene skal sendes pr post, kommer porto i tillegg.

Monteringsanvisning PDF

OBS! Du bør ikke trykke klemmene sammen når du mottar dem, for da er det vanskelig å ta dem fra hverandre igjen!


 

Etter 20 år leverer Kjell Halvorsen stafettpinnen videre. Steinar Ness er ansatt som ny daglig leder i IRS Miljø IKS. Vi ønsker ham velkommen, og lykke til i jobben!

Se Pressemelding her

 Pressemelding
 

Selvkostregnskap i pluss

IRS Miljø er et selskap som driver etter selvkostprinsippet og eierne har derfor ikke anledning til å ta ut utbytte fra selskapet. Det lages et eget regnskap for beregning av selvkosten og resultatet blir ført mot et selvkostfond. Dette fondet skal fortløpende jevnes ut over en periode på fem år

Gebyrene for renovasjonstjenestene har siden 2007 ligget godt under gjennomsnittet i Agderfylkene og har i flere år vært de laveste både i Agder og Rogaland. Faktisk for lave slik at ved utgangen av 2013 var hver abonnent skyldig IRS 348 kroner. Ved utgangen av 2016 var dette tilbakebetalt og IRS var da skyldig hver abonnent 119 kroner.

Gebyrene ble holdt uforandret fra 2016 til 2017 uten at den generelle prisveksten på ca. 3 % ble lagt til. Det utgjør en verdi på ca. 90 kroner pr. abonnent.


 

Nyheter/endringer i 2017

Våre eierkommuner har vedtatt en felles slamforskrift. Dette medfører at det blir noe endring på slamgebyrene for Flekkefjord som hadde sin egen særordning. Nå betaler alle som har vanlig septiktank et likt beløp uansett hvilke av de fire kommunene du bor i.

Ordningen med 5 ekstra hentinger av matavfall mellom St.Hans og ut august opphører. Det var svært få som satte ut matavfallsbeholderen for ekstratømming så det ble mye kjøring for lite matavfall.

For å imøtekomme de som ønsker å fortsette med ekstra tømming av matavfall, innføres det en ny ordning som betalt bestillingstjeneste. IRS har nå på plass gode systemer slik at dette lar seg gjøre på en effektiv måte*. Det er vanskelig å forutse hvor mange som vil benytte seg av denne tjenesten. Prisen for 5 ekstra tømminger settes dette første året til 250 kroner. Dette vil gå i balanse hvis 640 abonnenter bestiller tjenesten. Ordningen skal evalueres etter erfaringene i sommer.

Det skal innføres en «byttebu» i hver av våre eierkommuner. I åpningstiden på gjenvinningsstasjonene kan det settes inn ting som er brukbare for andre og som du ikke har bruk for og samtidig kan du se om noen har satt fra seg noe du har bruk for.

Det er innført en ny ordning med innhenting av grovavfall for de som ikke har noen mulighet for selv å levere avfallet på gjenvinningsstasjonen. Dette er en ordning som skal utnytte ledig kapasitet på IRS sin varebil når denne er rundt på diverse oppdrag i våre kommuner. Ledig kapasitet vil kunne variere, så det må påregnes lang ventetid dersom pågangen blir stor. Selvkost er stipulert til 400 kroner for en henting.

 

Kjell Halvorsen

90179096


* Betalt bestillingstjeneste for ekstra henting av matavfall kan bare skje på onsdagene.  Abonnenter som vanligvis har tømming andre dager må derfor sette fram matavfallsbeholderen på tirsdag kveld, hvis de ønsker å benytte bestillingstjenesten.  Vi anbefaler å installere app Min Renovasjon på smarttelefon for å få varsling dagen før tømmingen.

 Trykksak 2017 - Smartmail

I løpet av januar 2017 blir ny smartmail sendt ut til abonnentene.  Det ble et par skrivefeil i åpningstider for gjenvinningsstasjonen Hidra og Eik.  Det har vi rettet opp på skjermen her.

Kjære abonnent
Du har nå mottatt 2.utgave av et brev fra IRS Miljø IKS sendt direkte til deg som renovasjonskunde. Tilsvarende brev vil du etter all sannsynlighet også få i fremtiden, kanskje to ganger i året. Dette brevet inneholder 4 stk gratisbonger for bruk på gjenvinningsstasjonene våre og hele 8 stk gratisbonger for restavfallsekker. Ekstrasekkene kan du levere når som helst i løpet av året, men kun samtidig med at det er ordinær tømmedag for restavfallet eller du kan levere dem på gjenvinningstasjonen. Sekken settes ved siden av restavfallbeholderen med gratisbongen påklistret sekken og godt synlig for renovatøren.

Hele brevet kan du lese på skjermen ved å klikke på bildeserien nedenfor denne teksten.