Renovasjonsnytt for 1. halvår 2014.  Hytterenovasjon.

Denne siden er laget for å gjøre teksten i en pdf-fil søkbar fra hovedmenyen.  Klikk linken ovenfor for å lese pdf-filen.

Nytt avregningssystem fra 1.1.2014
Hytter er inndelt i 3 kategorier:
Hytterenovasjon/år Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 samarbeid hytte-
(prisene er inkl. mva per år) husholdningsrenovasj.
Flekkefjord, Kvinesdal, kr 1435,- kr 2870,- kr 718,- kr 150,-
og Lund Kommune (Admin.gebyr)
Sirdal Kommune kr 1698,- kr 3395,- kr 849,- kr 150,-
(Admin.gebyr)
Kategori 1: gjelder de fleste hytter med normal standard og som ligger
(standardabonnement) i regulerte områder og i nærheten av disse.
Kategori 2: Hytter som er eid av bedrifter, lag og foreninger og hytter som blir
(bedriftshytter/utleie) benyttet til utleie.
Kategori 3: Hytter av enkel standard som ligger i uregulerte områder (hytter i
spredt bebyggelse). Gjelder ikke bebyggelse med vann og avløp.
Samarbeid hytte-og Hytter i kategori 3 kan søke om samarbeid med egen
husholdningsrenovasjon: boligrenovasjon. Se vår hjemmeside: www.erikstemmen.no

Hytterenovasjon
Alle som betaler hytterenovasjon kan levere avfallet sitt selv til en av de utplasserte
hyttecontainere i Flekkefjord, Kvinesdal, Lund eller Sirdal kommune. Plasseringer av disse kan du
finne på nedenstående www.erikstemmen.no.
Her kan det legges alt vanlig forekommende husholdningsavfall som for eksempel matrester,
emballasje, papir, tekstiler, mv.

Dette skal ikke legges i eller ved hyttecontainerne: Farlig og flytende avfall, risiko-og EE
avfall, varm aske eller selvantennende stoffer, møbler, oppussings- rivningsavfall eller annet
grovavfall. Alt dette skal leveres til godkjent avfallsmottak (miljøstasjon)

Dette skal aldri hensettes avfall utenfor containerne, selv ikke om disse er fulle.Det er alles plikt
å ta vare på miljøet og naturen i nærområdet.  Er containeren full, bring avfallet til nærmeste til-
svarende tømmested og ring oss på tlf 38 32 60 80 så vil vi sørge for ekstra-tømming så snart det lar seg gjøre.

Send oss gjerne beskjeder / forslag / kommentarer via vår hjemmeside www.erikstemmen.no

 

Hytterenovasjon i Suleskard, Sirdal.
Som et prøveprosjekt er nå nedgravde hyttecontainere på plass i Suleskard. Disse er ment å bli
tatt i bruk i forbindelse med vinterferien i uke 7.
Hver container rommer 5m3 avfall og tilsvarer 1 kombicontainer 8m3 som vanligvis blir brukt som
hyttecontainer. Dermed er kapasiteten økt betydelig ved dette tømmepunktet.
Billed fra Suleskard

 

Spenningen er stor til hvordan dette vil fungere, spesielt med tanke på snø og snøbrøyting.

Ådneram Maskin As, som har sørget for nedgravingen, har også påtatt seg snørydding og tilsyn
med containerne denne vinteren, for å se hvilke behov og eventuelt hvilke endringer vi må gjøre.
Hvis ordningen blir vellykket, vil vi planlegge nye nedgravde løsninger både i Sirdal og de andre 3
kommunene.

Mobil miljøstasjon for hyttefolket

En av utfordringene i forbindelse med hytterenovasjonen, er at det blir kastet bygningsavfall og annet avfall som ikke skal i hyttecontainerne. Det skal kun kastes brennbart avfall fra normalt husholdningsbruk.

Muligheten til å kaste annet avfall i de nye containerne vil bli mindre og det er derfor viktigere enn
noen gang at slikt avfall ikke bare blir dumpet i området rundt containerne. Enhver bruker bør
være interessert i nærområdet sitt og miljøet omkring.
Av den grunn ønsker vi å komme i bedre dialog med hytteeierne, helst via hytteforeningene, for å
forsøke å finne gode løsninger for andre typer avfall som alle hytteeiere trenger hjelp til.
Én idé kan være at vi kjører mobil miljøstasjon utelukkende for hytteeiere og deres behov, f.eks
2-4 ganger i året. Den mobil miljøstasjonen er et tilbud til både fastboende og hyttefolket, men
det kan være et problem å nå hytteeierne med dagens ordning.
Vi ønsker et bedre og tettere samarbeid med alle hytteforeningene for å finne gode løsninger for
alle parter og og tar gjerne i mot henvendelser.

Hjemmesiden på nettet;

Nettbasert kommunikasjon er også for oss blitt en vesentlig del av hverdagen. Våre hjemmesider
blir stadig bedre og vi oppdaterer fortløpende.

Vårt ønske er at flest mulig skal bruke disse sidene flittig, både for å finne nødvendige opplysninger om vår virksomhet og vår avfallsordning.

Her vil du å finne kart og beskrivelse av våre hyttecontainere, glass- og metallbeholdere, standplass for mobile- og stasjonære miljøstasjoner.

 

Her finner du også renovasjonsforskriften som gjelder, tømmekalenderen for året, diverse søknadsskjemaer og hvor du ellers kan henvende deg hvis du ikke finner svarene du leter etter på vår sider; www.erikstemmen.no