RETURPUNKT OG HYTTERENOVASJON I SIRDAL KOMMUNE
Oppdatert 22.12.2021

Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.


Returpunkt på Tverråna er avviklet

IRS Miljø har inngått et samarbeid med Dalane Miljøverk AS for innsamling av husholdingsavfall fra hytter i vestre del av Sirdal kommune langd Riksvei 42. Dette innebærer at vårt Returpunkt på Tverråna ble avviklet fra 1.desember. Dersom du tidligere har levert ditt hytteavfall ved Tverråna så kan du nå benytte konteinere som DIM har plassert i Eigelandsdalen ca.2 kilometer vest for Tverråna.

Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:

Se returpunktene i kartet på sortere.no.  Velg kommune her:

 

ITEM_ID Google Maps Navn Beskrivelse av plassering Avfallsordning
SIR001 58.590375,6.724734 Haughom ved veg mot Øksendal Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR002 58.698254,6.800054 Josdal
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR003 58.664472,6.716910 Tonstad sentrum Glass og metall returpunkt
SIR004 58.675619,6.729427 Fintlandsmonen
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR005 58.739711,6.772372 Liland
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR006 58.742028,6.748901 Lindeland
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR007 58.842789,6.776822 Omlid
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR008 58.884084,6.906630 Solheim Flesebekken Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR009 58.901483,6.855090 Svartevatn
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
         
SIR011 58.915539,6.876805 Soleidalen Soleidalen Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR012 58.920531,6.895275 Monen Sinnes Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR013 58.919315,6.912886 Haugen Sinnes Hytterenovasjon
SIR014 58.950997,6.927228 Fidjeland ved ved Fidjelandsvannet Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR015 58.957986,6.948714 Fidjeland bak hotellet Hytterenovasjon
SIR016 59.021998,6.926360 Ådneram
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR017 59.012413,6.938232 Suleskar
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
SIR018 58.909762,6.841367 Tjørhomfjellet
Hytterenovasjon
SIR019 58.907169,6.760396 Gravatn Hunnedalen Hytterenovasjon
         

 Se Min renovasjon for å finne plassering av våre mobile gjenvinningsstasjoner.

Bilder av alle returpunktene i Sirdal kommune.