TØMMESONER FLEKKEFJORD KOMMUNE
Oppdatert: 12.02.2018 

Denne siden er ikke oppdatert til nye ruter enda! Vi beklager.


F1
• Rauli, Abaldalen, Snerthammer

F2
• Uenes, Dannevika

• Årenesplatået, Stemhølen, Drangeid 45 (v Glendrangeveien) til og med Årenesbakken
• Sira Nord-Vest: Sandsmark, Konstali, Berghøyden, Jendal
• Gyland fra Sandvatn, via Åtland til Kongevold. Urdalen, Fossmyr, Nedland, Grøtteland

F3
• Loga fra Årenesbakken, Logaåsen, Strømland, Soland

• Glendrangeveien, Kråketona, Årenesskogen, Eidsodden
• Drangeid 47(v/Glendrangeveien) t.o.m. Stangsvingen

F4
• Glendrange,Lilledrange,Stordrange

• E39 fra Sundslia og østover, Birkeland, Bjelland, Seland
• Hidra

F5
• Høgåsbakken, Høgåsen, Austrebakken

• Søyland fra toppen av Eikebakken, Tjørsvåg, Hålandsbakken
• Andabeløy
• Sira Gård, Lende, Skogen, Rannestad, Omdal, Bakke
• E39 fra Tronvik til Flikka, med Fodnestøl og Regevik

F8
• Krossli, Klungland, Øysæd, Listøl, Dunseth (vegen “fra Feda og rundt”)

F9
• Trellevika, Lilleheia, Kleivan

• Nesmarka, Tjørsvågstrand, Wahlsodden, Svege til og med Svegeskogen
• Lona, Gausdal, Klungland Ø, Eigås, Løland, Klungland N, Ersdal, Fossdal, Modalsli
• Fra Eikelandskrysset til Eikeland, Hjelleseth, Nuland
• Sira, Prestmoen, Presteveien, Osen, Sirnes

F10
• Nedre Danneviksvei inkl. Sundegaten 52

• Flekkefjord sentrum fra Bekkeveien, Frydelund, Trolldalen (unntatt nr 4). Grønnesveien
• Fjellse, Abelnes, Kvelland, Itland
• Strekningen fra Svege-skogen til Åna Sira med Midtfjellse, Østefjellse, Dåstøl, Fidsel
• Åna Sira samt “DIM-området” i Åna Sira
• Skottelia, Grønnes, Abaldaleveien, Trolldalen 2 og 4 (flyttet fra F1)
• Rauliveien fra Circle K til Skottelia (flyttet fra F1)