GENERELLE RENOVASJONSFORSKRIFTER
Oppdatert 28.04.2021

 

1. a) Renovasjonsforskrift

b) Retningslinjer_for_avfallsgebyr.

c) Retningslinjer_for_fritak_renovasjon.

d) Retningslinjer_for_godkjenning_av_kjørevei.

 
  • Renovasjonsforskrift for Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.

2. Lokal renovasjonsnorm (gjeldende fra 09.04.2019)

 
  • Normen er hjemlet i gjeldende renovasjonsforskrift.
   
   

3. Skjema

 
  • Søknadskjema som imøtekommer retningslinjene ovenfor.