RETURPUNKT OG HYTTERENOVASJON I KVINESDAL KOMMUNE
Oppdatert 03.12.2021

Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.

Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:

Se returpunktene i kartet på sortere.no.  Velg kommune her:

ITEM_ID Google Maps Navn Beskrivelse av plassering Avfallsordning
KVI003 58.262046,6.821010 Feda båthavna Hytterenovasjon
KVI005 58.246030,7.016026 Gluggevann bak bommen Hytterenovasjon
KVI006 58.292830,7.026728 Hidreskog

Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI010 58.323177,6.967673 Åmot ved Teknisk etat Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI012 58.665140,6.940023 Risnes på veien mot Nesjen Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI013 58.665207,7.061608 Knaben v/parkeringsplass Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI014 58.667403,7.029442 Knaben Ved renseanlegget, nedgravd Hytterenovasjon
KVI015 58.522001,6.933411 Kvinlog ved Coop på baksiden Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI016 58.506981,6.863220 Krågeland kro
Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt
KVI017 58.502639,6.859960 Krågeland hyttefelt parkeringsplass Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt

 Se Min renovasjon for å finne plassering av våre mobile gjenvinningsstasjoner.