TØMMEKALENDER
Oppdatert: 03.01.2022

Se Min Renovasjon app for elektronisk tømmekalender på smarttelefoner.

eller

Elektroniske tømmekalender for PC (der kan du bestille SMS-varsling hvis du ikke har smarttelefon)


Tømmekalender for 2022 er nå sendt ut

Under finner du de nye tømmekalenderne.

Ny tømmekalender fra 6. september 2021

Fra mandag 6. september 2021 overtar NordRen innhenting av avfall i våre fire kommuner. De har gjort en del endringer i rutene, og dette medfører at enkelte av våre abonnenter vil få ny tømmedag. Det blir i disse dager levert ut et nytt informasjonshefte i postkassene til alle våre kunder, med ny tømmekalender for de fire siste månedene av 2021. Her ser du også når den nye beholderen for glass-/metallemballasje vil bli tømt.

Alle som før hadde avfallstømming på fredager er flyttet til en ny dag. Fredag tømmes kun glass- og metallemballasje.

For å finne riktig tømmedager for din adresse, kan du gå inn på Min renovasjon app på pc eller nettbrett, og søk på din adresse eller gårds-/bruksnummer. Du kan også installere appen Min Renovasjon på en smarttelefon, og aktivere varsling om tømming dagen før.